Scroll Top
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα

A. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο www.afrotex.gr υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
B. Οι παρόντες όροι μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
C. Αυτή η ιστοσελίδα αναφέρεται τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες εμπόρους.

Σκοπός ιστοσελίδας

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας www.afrotex.gr

Ο παρών δικτυακός τόπος επιδιώκει μόνο την προώθηση των προϊόντων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Afrotex και δεν προορίζεται ως ενημερωτικός, συμβουλευτικός ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως παροχή συμβουλών για τα έργα που αναλαμβάνει η Afrotex κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Ακρίβεια των τεχνικών πληροφοριών

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, και η εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών εξασφαλίζεται με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών τυπογραφικών λαθών που έχουν συμβεί ακούσια ή τυχαία.
Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας των προϊόντων και των πραγματικών τεχνικών προδιαγραφών. Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην ταιριάζουν με τη φυσική τους κατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής πρέπει να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας.

προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα

Τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών) των εργαζομένων, των συνεργατών ή/και των συνεργατών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν αλλού χωρίς τη ρητή έγκριση των αντίστοιχων φυσικών προσώπων.

πνευματική ιδιοκτησία

Το κείμενο, οι εικόνες (εξαιρουμένων των εμπορικών σημάτων ή των διακριτικών σημάτων) και τα βίντεο που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της ΑΦΡΟΤΕΞ ή τρίτου μέρους από το οποίο η ΑΦΡΟΤΕΞ έχει λάβει άδεια χρήσης. Η εμπορική χρήση απαγορεύεται, εκτός εάν έχετε προηγουμένως λάβει τη γραπτή άδεια της ΑΦΡΟΤΕΞ.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των κειμένων, εικόνων και βίντεο μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή αποζημίωσης ή/και ποινικών μέτρων από την ΑΦΡΟΤΕΞ.

Η εμφάνιση του υλικού στην ιστοσελίδα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να νοείται ως μεταφορά, χορήγηση αδειών ή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσης του.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο που αναφέρονται στα τρίτα μέρη δεν υπονοούν ότι οι αντίστοιχοι κάτοχοι ή/και οι χρήστες τους προωθούν, εγκρίνουν ή τα προτείνουν.
Εκτός από το σήμα κατατεθέν της ΑΦΡΟΤΕΞ όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα τρίτων.
Κανένα εμπορικό σήμα ή διακριτικό σήμα που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του χρήστη του.

 

  • Η Afrotex Α.Ε. υποχρεούται από το νόμο ή με εντολή οποιουδήποτε δικαστηρίου ή ρυθμιστικής αρχής να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. τήρηση αρχείων για κανονιστικές αναφορές, παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή υπηρεσία επιβολής του νόμου)
  • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται προκειμένου να δημιουργηθεί, να εκτελεστεί ή να τερματιστεί μια συμβατική σχέση (π.χ. χρήση και διατήρηση βιογραφικού σημειώματος συμβούλων ή προσώπων που συνεργάζονται με προμηθευτή για να αποφασίσουν εάν θα συνεργαστούν μαζί τους)
  • Αυτό είναι αναγκαίο για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Afrotex, αλλά μόνον αν τα συμφέροντα αυτά δεν παρακαμφθούν από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου. (π.χ. μπορούμε να ζητήσουμε επίσημη αναγνώριση πριν σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στα κτίρια μας για λόγους ασφαλείας και προστασίας)
  • Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας (για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων ή για άμεσο μάρκετινγκ όταν δεν είστε πελάτης)
Τα δικαιώματά σας

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που παρέχουν άμεση πρόσβαση (υπερ-συνδέσεις) σε άλλους δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες και λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Η Afrotex ουδόλως συμμετείχε στην ανάπτυξη των εν λόγω άλλων χώρων και δεν ασκεί κανένα άλλο μέσο ελέγχου επί των εν λόγω χώρων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Η Afrotex δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτές τις ιστοσελίδες.
Οι σύνδεσμοι προς και από την Ιστοσελίδα δεν αποτελούν κανενός είδους έγκριση από την Afrotex για τους ενδιαφερόμενους, ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή αντιστρόφως.

 

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Όπως αντικατοπτρίζεται στην ιστοσελίδα:
Συμπληρώνοντας τα προσωπικά δεδομένα σε αυτή την ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία από αυτό το πρόσωπο για να τα παρέχετε στον έμπορο

εφαρμοστέο δίκαιο

Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.